Jan 20, 2020   9:59 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Identification number: 2745
University e-mail: tatjana.janoskova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analysis of the cold water and hot water consumption in dwelling houses
Jánošková, Taťjana
Analýza spotreby studenej a teplej vody v bytových domoch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 339--343. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Cold water and hot water consumption after modernisation of the hot water system
Jánošková, Taťjana
Spotřeba studené a teplé vody v bytových domech po modernizaci systému přípravy teplé vody. TZB Haustechnik, 13. p. 54--55.
articles in magazines2019Details
3.Contribution of modernization of hot water preparation system in residential buildings
Jánošková, Taťjana
Prínos modernizácie systému prípravy teplej vody v bytových domoch. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, p. 117--120. ISBN 978-80-972493-8-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Design of a drainage system in the high building
Smoláriková, Zuzana -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie vo vysokej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Design of a Sewage System in the Mountain Hotel
Ondrejková, Anna -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie v horskom hoteli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Design of a System for Reusing and Seeping of Rainwater in the Commercial Building
Lukačovičová, Dominika -- Jánošková, Taťjana
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
7.Design of Internal Water supply in the High Building
Gunárová, Radka -- Jánošková, Taťjana
Projekt vodovodu v administratívnej budove. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
8.Design of reconstruction of Internal Water Supply in the Dwelling House
Milanová, Petra -- Jánošková, Taťjana
Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
9.Influence of the design of foul water stacks to the space requirements on installation shafts
Jánošková, Taťjana
Vplyv technického riešenia splaškových odpadových potrubí na priestorové požiadavky na šachty. In PERÁČKOVÁ, J. Sanhyga 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 123--128. ISBN 978-80-89878-49-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Meranie a rozpočítanie tepla 2019
Jánošková, Taťjana
Meranie a rozpočítanie tepla 2019. Bratislava: SSTP, 2019. ISBN 978-80-89878-52-9.
conference proceedings2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.