6. 6. 2020  4:28 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
Identifikačné číslo: 27489
Univerzitný e-mail: martin.donoval [at] stuba.sk
 
Pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť - Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou (FEI)

Kontakty
     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Debnár
Výskum, simulácie a modelovanie elektromechanických a elektromagnetických vlastností vnorených-embedded systémov pre Internet vecí
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gabovic
Riadenie priemyselného stroja mikroprocesorovou technikou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Krisztián Gašparek
Výskum a implementácia neurónových sietí vo vnorených-embedded systémoch pre Internet vecí
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Horínek
Návrh a implementácia stabilizačných a riadiacich algoritmov univerzálne aplikovateľných na mechanickú sústavu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Hric
Návrh a zostavenie meracieho zariadenia pre vyhodnocovanie vlastností organických elektroluminicenčných diód (OLED)
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mgr. Ing. Igor Košč
Návrh algoritmov a príprava univerzálneho modulu na spracovanie analógového signálu pomocou CPLD zariadenia
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Raffaj
Porovnanie vlastností a aplikácia široko využívaných bezdrôtových dátových rozhraní (WiFi, Bluetooth, RF, RFID)
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Senko
Analýza nových poznatkov z oblasti nano-elektroniky a nano-technológií a ich využitie v oblasti progresívnej medicíny
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristián Szalay
Štúdium vrstiev a rozhraní v organických elektroluminiscenčných diódach (OLED)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ján Šubjak
Využitie systémov loT pre inovatívny koncept zdravotnej starostlivosti
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná