Oct 21, 2019   1:39 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Identification number: 2749
University e-mail: jaroslav.halvonik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Institute chief official - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Červenka
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Dekrét
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Dolinajová
Most na rýchlostnej ceste R1, Nitra západ Selenec
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Dolnák, PhD.
Použitie vysokohodnotných betónov v mostnej prefabrikácii
August 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Dolnák, PhD.
Predpätý 5 poľový most budovaný technológiou PDK
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Drdanko
Predpätý trojpólový most budovaný nad štátnou cestou C 1/51
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Držíková
Cast-in-situ Prestressed Concrete Bridge on Motorway D1
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Fabó
Letmo betónovaný most cez rieku Váh na diaľnici D1
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Fedorko
Cast-in-situ Bridge on the Motorway D1 over Krpeliansky Channel
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Fillo
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v dvoch smeroch
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fillo
Predpäty most na diaľnici D1
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gašperan
Monolitický most na diaľnici D1
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Gažiová
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Gažiová
Zavesený predpätý betónový most v km 16,044 na R1 úsek Žarnovica – Šašovské Podhradie
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Gažiová
Zosilnovanie lokálne podopretých dosiek na pretlačenie
September 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Gregušová
Design of floor structure using cast in situ one way slab
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Gričová
Most na rýchlostnej ceste R1 cez rieku Nitra
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Háger
Most nad rýchlostnou komunikáciou R1, úsek Selenec - Beladice
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Halmo
Monolitický most na ceste I/11
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hanuštiak
Bridge on D4 over kayak channel
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Hanzel, PhD.
Reliability of models for the assessment of punching resistance of spread footings without transverse reinforcement
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Haršány
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako doska nosná vo dvoch smeroch
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Haršány
Predpätý most s extradosovými káblami nad cestou I/11 a riekou Kysuca
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Chrappa
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chrappa
Predpätý most na R3 v km 1,772 nad potokom a údolím
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Jacková
Predpätý most s extradosovými káblami nad cestou I/11 a riekou Kysuca
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Jakúbeková
Betónový most na D4 cez rieku Dunaj
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Jaszkóová
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako doska nosná v jednom smere s použitím filigránových dosiek
July 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Javurek
Monolitický most na rýchlostnej ceste R2
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Juranová
Polyfunkčný komplex Trinity - monolitická železobetónová konštrukcia
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Jurčo
Bridge on the Motorway D1 section Jánovce - Jablonov
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Kachlár
Návrh rámovej konštrukcie objektu administratívnej budovy
June 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Kalmár
Bridge on D4 over river Danube
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniel Kóňa, PhD.
Nelineárne pôsobenie spriahnutých betónových nosníkov
September 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kormošová
Bridge on Motorway D4 over the Kayak Channel
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kormošová
Punching resistance of flat slabs weakened by openings
May 2022Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Kovácsová
Polyfunkčný komplex Trinity - monolitická železobetónová konštrukcia
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Kovačovic, PhD.
Šmyková odolnosť medzi povrchmi spriahnutých prvkov betón - betón
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Krajči
Predpätý monolitický most na diaľnici D1 cez rieku Váh
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Králik
Stropná konštrukcia nad objektom prevádzkovej budovy navrhnutá ako železobetónová doska nosná v oboch smeroch
June 2006Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kubiš
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v dvoch smeroch
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kubiš
Predpätý monolitický most na diaľnici D1
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kučera
Mostná estakáda pre električky v Bratislave
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kučera
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Laco, PhD.
Súdržnosť predpínacích jednotiek opatrených protikoróznou ochranou
August 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lőrincz
Monolitický most na diaľnici D3 v km 23,099
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Macko
Letmo betónovaný most cez rieku Váh na diaľnici D1
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Majtánová, PhD.
Maximálna odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek so šmykovou výstužou
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Maxian
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Mesároš
Bridge on Expressway R2 at Mnichova Lehota
May 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eleonóra Milová
Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Miroškynová
Bridge on intersection Prievoz on D4 motorway
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Božena Morávková
Bridge on motorway D4 over the Danube river
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pažma, PhD.
Návrh predpätého mosta cez rieku Poprad na ceste I/68 Plavnica
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Pažma, PhD.
Sekundárne účinky od predpätia na staticky neurčitých sústavách pri dosiahnutí MSU
September 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Petková
Predpätý monolitický most na rychlostnej ceste R1
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Polakovič
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako doska nosná v jednom smere s použitím filigránových dosiek
June 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Polakovič
Predpätý most na ceste I/18 v Žiline
May 2009Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Práznovský
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Priščák
Letmo betónovaný most s použitím extradosových káblov
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Prítula, PhD.
Vzopätia predpätých betónových nosníkov - technologické a statické vplyvy
August 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Repka
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Richnavský
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
May 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Rontšinský
Most na rýchlostnej ceste R, Nitra západ Selenec
May 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Steranka
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
June 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Stoklasová
Betónový most na D4 cez rieku Dunaj
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Stoklasová
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Szabóová
Design of two way reinforced cocnrete slab
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ščasnovič
Most vyrobený technológiou letmej betonáže
December 2007Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Škultéty
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Štefánek
Diaľničný most na D1 v km 1,65 úsek Jabloňov - Studenec
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbara Vandlíková
Design of floor structure using filingran slabs
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Verbovský
Predpätý železničný most cez priehradu Nosice
May 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aleksandar Vidakovič
Shear strength of reinforced concrete cantilever slabs under concentrated load
May 2021Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Vida, PhD.
Cestný most cez Dunaj Komárno - Komárom
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Vida, PhD.
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radoslav Vida, PhD.
Shear resistance of bridge deck slabs
May 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Víteková
Most na rýchlostnej ceste R1, Nitra západ Selenec
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Víteková
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress