12. 8. 2020  23:22 Darina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identifikačné číslo: 274
Univerzitný e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)

     
     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dušan Bóocz
Simulácia lomu v kompozitnom materiále pomocou programu FRANC
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Cisár
Možnosti použitia spektrometrických metód pri analýze materiálov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Hlohovský
Fyzikálne princípy a experimentálne postupy infračervenej spektrometrie
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Hlohovský
Identifikácia druhu materiálu a funkčných skupín vybraných nekovových materiálov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marián Kalinay
Meranie termofyzikálnych veličín
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Nógely
Popis degradácie v PE
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Nováková
Využitie infračervenej spektrometrie pri analýze plastov určených na recykláciu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Vojtech Ondrovič
Návrh a realizácia multimediálnych skrípt
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Pančíková
Využitie infračervenej spektrometrie pri identifikácii plastov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná