Aug 12, 2020   11:42 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Physical principles and experimental procedures infrared spectrometry
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Helena Hološová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fyzikálne princípy a experimentálne postupy infračervenej spektrometrie
Summary:
Práca sa zaoberá fyzikálnymi princípmi a experimentálnymi postupmi v infračervenej spektrometrii. Pozostáva zo štyroch častí, prvá časť sa venuje štruktúre molekúl, ich stavbe a fyzikálnym zákonitostiam využívaným pri infračervenej spektrometrii. Druhá časť sa venuje niektorým zariadeniam pre infračervenú spektrometriu, popisuje postupy merania a parametre meraných veličín. Tretia časť je o aplikácii infračervenej spektrometrie a a jej vlastnostiach. Posledná štvrtá časť opisuje priebeh vlastného merania na vybraných vzorkách plastov, na ktorých bolo realizované meranie infračerveného spektra. Obsah práce zároveň ozrejmuje, že táto metóda je veľmi presná pri identifikácii najrôznejších materiálov a preto je veľmi univerzálna. Zároveň je aj technologicky veľmi výhodná pre nenáročnosť obsluhy a relatívne nízke náklady pre veľmi presnú identifikáciu štruktúry, materiálu a jeho funkčných skupín.
Key words:Infračervené spektrá, rotačné spektrá, energetické hladiny


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited