Aug 12, 2020   10:21 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts
     
               Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Utilization of infrared spectroscopy for analysis of plastics materials assigned for recycling
Written by (author): Ing. Terézia Nováková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie infračervenej spektrometrie pri analýze plastov určených na recykláciu
Summary:
Práca je zameraná na využitie infačervenej spektroskopie pri analýze plastov a na sledovanie degradačných procesov prebiehajúcich v plastoch. Práca sa skladá z piatich kapitol. V prvej je urobený prehľad legislatívnych prepisov týkajúcich sa odpadov a odpadového hospodárstva. V ďalších kapitolách je urobené rozdelenie plastov a popis vlastností vybraných plastov, sú popísané teoretické východiská infračervenej spektroskopie a metódy na identifikáciu plastov. V poslednej kapitole je popísaný experiment zameraný na identifikáciu plastov a opis degradačných procesov prebiehajúcich v PE fóliách. Z výsledkov experimentu je zrejmé, že infračervená spektroskopia je vhodnou metódou na identifikáciu plastov. Je vhodná i na sledovanie stupňa degradácie PE fólií.
Key words:
odpady, plasty, infračervená spektroskopia, degradácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited