Aug 12, 2020   11:27 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Identification number: 274
University e-mail: vladimir.labas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

     
Lesson     
     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
TYPE OF MATERIAL IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL GROUPS SELECTED NON-METALLIC MATERIALS
Written by (author):
Department:
Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Identifikácia druhu materiálu a funkčných skupín vybraných nekovových materiálov
Summary:
Práca sa zaoberá predovšetkým identifikáciou nekovových materiálov a funkčných skupín prostredníctvom infračervenej spektroskopie. Prvá časť sa venuje jej základným a všeobecným princípom. Druhá časť podrobnejšie rozoberá fyzikálne východiská IČ spektrometrie. Tretia časť prezentuje konštrukciu meracích prístrojov, ich základné funkcie a techniky merania. Posledná časť sa zaoberá samotným meraním a identifikovaním materálu pre praktické aplikácie zistených výsledkov.
Key words:
infračervená spektroskopia, ftir, identifikácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited