Oct 17, 2019   3:21 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Identification number: 2750
University e-mail: jaroslav.sandanus [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Antalová
Nosná konštrukcia - Hornbach Devínska Nová Ves
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Baláž
Teoretické a konštrukčné problémy stĺpikových konštrukcií
September 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Blesák, PhD.
Nosná konštrukcia plavárne v Bratislave
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Blesák, PhD.
Vplyv lokálneho spevnenia dreva a spojov na pôsobenie drevených konštrukcií
August 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lea Bodon
Viewing Tower
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Domorák
Nosná konštrukcia autosalónu
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Duchoň, PhD.
Teoretická a experimentálna analýza spojov s vlepovanými tyčami
June 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Dzurek
Nosná konštrukcia aquaparku vo Zvolene
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Fehérová
Športová hala v Prievidzi
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Feherpataky
Teoretické a experimentálne riešenie vybraných krovov hradu Krásna Hôrka
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Feherpataky
Vystužovanie a kotvenie stĺpikových konštrukcií
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Fehér
Rámové spoje drevených konštrukcií s vlepovanými tyčami
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Ferenc
Most pre peších a cyklistov v Záhorskej Vsi
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Gašpárková
Kultúrne centrum
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martina Gašpárková
Spriahnuté drevobetónové konštrukcie s použitím CLT
May 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emese Gyarmatyová
Pedestrian Bridge in Nové Zámky
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Harmady
Lávka cez Váh vo Vrútkach
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Ilanovský, PhD.
Nosná konštrukcia velodromu v Lamači
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Janovič
Športová hala v Malackách
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Kamenická, PhD.
Selected problems in determing the fire resistance of timber structural members
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Orsolya Katona, PhD.
Návrhové metódy stanovenia odolnosti prvkov z krížom lepeného dreva
June 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Orsolya Katona, PhD.
Nosná konštrukcia lávky pre peších vo Vrútkach
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kereškéni
Športová hala v Ružomberku
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Koch
Výstužné systémy drevených priehradových konštrukcií
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Komačka
Porovnávací výpočet drevených prvkov podľa STN 731701 a STN EN 1995-1-1
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kutarňa
Vyhliadková veža Urpín
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Ladicsová, PhD.
Nosná konštrukcia tenisovej haly v Lučenci
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lipjansky
Lávka pre peších a cyklistov v Nových Zámkoch
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Maxian
Sportshall in Šaštín
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Michálik
Experimentálne overenie mechanických vlastností dreva a návrh nosnej konštrukcie športovej haly v Hornej Súči
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Michálik
Vyhliadková veža na vrchu Krasín
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Motyčáková
Informačné centrum v Zuberci
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Neusch
Hospital with Timber Structures
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matúš Neusch
Vývoj novodobých prípojov pomocou oceľových kolíkových spájacích prostriedkov a lepidiel.
May 2022Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Novák
Observation tower Skalka
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Liliana Pappová
Apartment Block in Galanta
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pilarčík
Športová hala v Námestove
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Proksa, PhD.
Nosná konštrukcia športovej haly v Hlohovci
May 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dávid Proksa, PhD.
Optimalizácia spriahnutia v drevobetónových konštrukciách
August 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Senko
Nosná konštrukcia športovej haly v Prievidzi
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Smädo
Športová hala v Brezne
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Stančoková
Športová hala v Martine
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ervín Surovec
Horský hotel v Terchovej
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Surovec, PhD.
Športová hala v Malackách
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Surovec, PhD.
Vybrané problémy spriahnutých drevobetónových konštrukcií
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress