Aug 3, 2020   11:24 p.m. Jerguš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Identification number: 2750
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
Projects     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Composite timber cross-sections with flexible connections
Written by (author):
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Department:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zložené drevené prierezy s poddajným spriahnutím
Summary:
Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá analyzovaním spájacích prostriedkov a analyzovaním medzivrstvy v spriahnutých drevených a drevobetónových konštrukciách.
Key words:
zložený prierez, poddajné spriahnutie, modul popustenia

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited