Sep 17, 2019   10:44 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:REDING TOWER II
Written by (author): Ing. Pavel Kopča
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívny objekt Reding Tower II
Summary:Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického realizačného projektu pre stavbu REDING TOWER II v Bratislave pozostávajúceho z technickej správy k zariadeniu staveniska, situácie zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby, variantného návrhu montážnych prostriedkov, časového plánu výstavby pre spodnú stavbu objektov SO 01, SO 02, SO 03 a vrchnú stavbu objektov SO 01, SO 02 vo forme harmonogramu, technickej správy k časovému plánu výstavby, histogramu pracovníkov a špecifickej časti, zaoberajúcej sa rozhodovacím modelom pre stanovenie termínu odstránenia štetovníc v závislosti od prírastku zaťaženia od stavby.
Key words:Reding, diplomová práca, štetovnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited