Oct 24, 2020   0:54 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

     
Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The multifunctional residential complex Dominant, Hraniciarov Square in Bratislava
Written by (author): Ing. Tomáš Volf
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný obytný objekt Dominant, Nám. hraničiarov, Bratislava
Summary:
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického realizačného projektu pre stavbu polyfunkčného obytného objektu Dominant, nám. Hraničiarov v Bratislave. Projekt obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, návrh zariadenia staveniska v etape zemných prác a pre etapu hrubej stavby, 3 návrhy montážnych mechanizmov, časový plán výstavby vrátane histogramu pracovníkov, dopravnú situáciu so spevnenými plochami a špecifický problém, ktorý rieši problematiku montáže pomocou vrtuľníka.
Key words:
vrtuľník, polyfunkčný , objekt , obytný , Dominant

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited