Sep 16, 2019   2:44 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building Gagarin str., Bratislava
Written by (author): Ing. Veronika Šrobová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Gagarinova ul., Bratislava
Summary:Hlavným cieľom mojej záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vypracovanie projektu zariadenia staveniska pre výstavbu vybraného objektu. Pre daný objekt je potrebné vypracovať technickú správu zariadenia staveniska spolu s výkresovou dokumentáciou, ktorá obsahuje jeden návrh staveniska pre hrubú stavbu, druhý návrh pre dokončovacie procesy. Ďalšou časťou je časový plán výstavby so zameraním sa na realizáciu celej stavby, ktorý zahŕňa aj histogram pracovníkov. Poslednou úlohou je spracovanie špecifického problému na danej stavbe. V mojej práci sa venujem plochej streche, konkrétne posúdeniu troch návrhov plochej strechy z konštrukčno-technologického a ekonomického hľadiska. Vďaka odborným konzultáciám, naštudovanej literatúre a doposiaľ nadobudnutých vedomostí počas štúdia inžinierskeho stupňa som splnila stanovené ciele v plnom rozsahu zadania.
Key words:projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby, variant plochej strechy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited