Oct 24, 2020   0:14 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Lesson
     
Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building CUBICON, Bratislava
Written by (author):
Ing. Barbora Jursová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
Summary:
Náplňou diplomovej práce je vypracovať stavebno -- technologický projekt pre polyfunkčný objekt CUBICON, ktorý bude zahŕňať projekt zariadenia staveniska pre zemné práce a pre hrubú stavbu objektu. Polyfunkčný objekt Cubicon pozostáva z dvoch funkčných celkov, z obchodného centra (SO201) a bytového domu (SO202). Súčasťou práce je vypracovať časový plán výstavby vo forme harmonogramu pre spodnú stavbu objektov SO201 a SO202 a pre vrchnú stavbu objektu SO202. Časový plán bude doplnený o histogram pracovníkov a technickú správu. Poslednou časťou diplomovej práce je špecifický problém, ktorý sa zaoberá ochranou dočasného nadzemného potrubného vedenia na stavenisku v zimnom období. Na ochranu potrubia sa používa elektrický ohrev pomocou termokáblov. V práci sa opisujú spôsoby inštalácie termokáblov na potrubia vedených nad zemou, návrhy svetlostí vodovodného a kanalizačného potrubia v závislosti od počtu a typu napojených hygienických kontajnerov a samotné návrhy termokáblov. Cieľom tejto časti práce je cenovo porovnať dva typy ochrany potrubia pred zamrznutím. A to vyhotovenie potrubia v nezamŕzajúcej hĺbke, s potrubím vedeným nad zemou, ktoré je chránené termokáblom.
Key words:polyfunkčný objekt Cubicon, zariadenie staveniska, ochrana potrubia, časový plán výstavby, termokábel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited