24. 10. 2020  0:35 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

     
Výučba     Publikácie     
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
Autor:
Ing. Barbora Jursová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
Abstrakt:
Náplňou diplomovej práce je vypracovať stavebno -- technologický projekt pre polyfunkčný objekt CUBICON, ktorý bude zahŕňať projekt zariadenia staveniska pre zemné práce a pre hrubú stavbu objektu. Polyfunkčný objekt Cubicon pozostáva z dvoch funkčných celkov, z obchodného centra (SO201) a bytového domu (SO202). Súčasťou práce je vypracovať časový plán výstavby vo forme harmonogramu pre spodnú stavbu objektov SO201 a SO202 a pre vrchnú stavbu objektu SO202. Časový plán bude doplnený o histogram pracovníkov a technickú správu. Poslednou časťou diplomovej práce je špecifický problém, ktorý sa zaoberá ochranou dočasného nadzemného potrubného vedenia na stavenisku v zimnom období. Na ochranu potrubia sa používa elektrický ohrev pomocou termokáblov. V práci sa opisujú spôsoby inštalácie termokáblov na potrubia vedených nad zemou, návrhy svetlostí vodovodného a kanalizačného potrubia v závislosti od počtu a typu napojených hygienických kontajnerov a samotné návrhy termokáblov. Cieľom tejto časti práce je cenovo porovnať dva typy ochrany potrubia pred zamrznutím. A to vyhotovenie potrubia v nezamŕzajúcej hĺbke, s potrubím vedeným nad zemou, ktoré je chránené termokáblom.
Kľúčové slová:
polyfunkčný objekt Cubicon, zariadenie staveniska, ochrana potrubia, časový plán výstavby, termokábel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene