10. 8. 2020  1:25 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
Výuka     Publikace          
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný objekt Ružinovská 44, Bratislava
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný objekt Ružinovská 44, Bratislava
Abstrakt:
Cieľ mojej diplomovej práce bol vypracovať stavebno-technologický návrh pre Polyfunkčný objekt Ružinovská 44. V prvá časť sa delí na textovú a výkresovú časť. V textovej časti som uviedol informačné údaje a návrhy zariadenia staveniska. Výkresová časť obsahuje návrhy zariadenia staveniska pre zemné práce, hrubú výstavbu spodnej stavby a vrchnej stavby. Návrh bol vypracovaný v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Druhá časť práce obsahuje časový plán výstavby. Taktiež pozostáva z textovej a výkresovej časti, ktorej obsahuje aj histogram pracovníkov. Riešený objekt zasahoval do ochranných pásiem, ktorých podmienky som musel rešpektovať, preto som v poslednej časti spracoval ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí, komunikácií, dráh, letísk a lesov, ich vzdialenosti a podmienky, ktoré ovplyvňujú výstavbu.
Klíčová slova:
zariadenie staveniska, ochranné pásmo, zákon, časový plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně