Oct 18, 2019   5:38 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Metronom Business Centrum
Written by (author): Ing. Michal Turičík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metronom Business Centrum
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh stavebno-technologického projektu pre výstavbu administratívneho centra Metronom Business Centrum v Prahe 13. Prvá časť mojej práce sa zaoberá organizáciou výstavby, skladá sa z textovej a výkresovej časti. Druhú časť tvorí časový plán výstavby centra, skladá sa rovnako z textovej a výkresovej časti. Súčasť časového plánu tvorí aj histogram nasadených pracovníkov. Poslednú časť mojej diplomovej práce tvorí špecifický problém, kde som sa zaoberal problematikou návrhu dočasnej staveniskovej elektrickej prípojky. Z ekonomického hľadiska som zhodnotil, kedy je vhodné navrhnúť NN staveniskovú prípojku a kedy použiť kioskovú trafostanicu. Na záver som spracoval výsledné modely pre rôzne potrebné príkony a dĺžky prípojok.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán, dočasná elektrická prípojka, straty v kábloch, trafostanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited