Sep 19, 2019   6:47 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complex PERI GmbH
Written by (author): Ing. Štefan Jurovčík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrala Peri GmbH
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je spracovanie projektu organizácie výstavby pre objekt Centrála PERI GmbH. V prvej časti som vypracoval projekt zariadenia staveniska obsahujúci výkresy pre dve etapy výstavby a variantný návrh montážnych zariadení. Druhá časť obsahuje časový harmonogram prác a histogram pracovníkov. V tretej časti som sa venoval spracovaniu špecifickému problému. Špecifickou častou bol návrh stenového debnenia PERI TRIO 270 a jeho cenová optimalizácia vrátane grafickej interpretácie. V celej práci som sa snažil dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a takisto aj o ochranu životného prostredia.
Key words:zariadenie staveniska, harmonogram, trio 270

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited