1. 10. 2020  22:09 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     Výuka     
     
Orgány
     
Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom, Radničné nám., Rača
Autor:
Ing. Bibiana Vuová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Polyfunkčný bytový dom, Radničné nám., Rača
Abstrakt:
V prvej časti mojej diplomovej práce som sa venovala vypracovaniu stavebno -- technologickému projektu pre Obytný súbor Radničné námestie Rača. Pozostáva z projektu organizácie výstavby (POV), z časového plánu a z špecifickej témy s názvom Rozhodovací model pre návrh paženia stavebnej jamy. Projekt organizácie výstavby som riešila pre dve fázy výstavby a to pre realizáciu spodnej stavby a realizáciu hrubej stavby. Pri návrhu som brala ohľad na plynulosť výstavby a jej kvalitu. V textovej časti som vypracovala technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej som sa venovala celkovému opisu staveniska a stavby, návrhu kancelárií a mechanizmov. Časový plán výstavby som spracovávala v programe od spoločnosti Microsoft, MS Project 2013 za účelom určenia dĺžky výstavby. V špecifickom probléme som sa zamerala na vypracovanie Rozhodovacieho modelu pre návrh paženia stavebnej jamy.
Klíčová slova:POV, časový plán, technická správa, paženie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně