Oct 18, 2019   1:38 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunkčný bytový dom, Radničné nám., Rača
Written by (author): Ing. Bibiana Vuová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom, Radničné nám., Rača
Summary:V prvej časti mojej diplomovej práce som sa venovala vypracovaniu stavebno -- technologickému projektu pre Obytný súbor Radničné námestie Rača. Pozostáva z projektu organizácie výstavby (POV), z časového plánu a z špecifickej témy s názvom Rozhodovací model pre návrh paženia stavebnej jamy. Projekt organizácie výstavby som riešila pre dve fázy výstavby a to pre realizáciu spodnej stavby a realizáciu hrubej stavby. Pri návrhu som brala ohľad na plynulosť výstavby a jej kvalitu. V textovej časti som vypracovala technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej som sa venovala celkovému opisu staveniska a stavby, návrhu kancelárií a mechanizmov. Časový plán výstavby som spracovávala v programe od spoločnosti Microsoft, MS Project 2013 za účelom určenia dĺžky výstavby. V špecifickom probléme som sa zamerala na vypracovanie Rozhodovacieho modelu pre návrh paženia stavebnej jamy.
Key words:POV, časový plán, technická správa, paženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited