25. 9. 2020  2:00 Vladislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     Výuka               Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Peri Komplex
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Peri Komplex
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce bolo čo najefektívnejšie riešenie stavebno-technologickej časti pre PERI Komplex, slúžiaci ako apartmánový dom s kancelárskymi priestormi v Bratislave na ulici Stará Vajnorská. Pri návrhu som vychádzal z poskytnutej projektovej dokumentácie, koordinačnej situácie, ale aj pokynov súťaže do ktorej bude časť diplomovej práce zaradená. Diplomová práca sa skladá z textovej časti a výkresovej časti, ktorá je doplnená ilustračnými obrázkami a schémami pre názorné zobrazenie problému a lepšie pochopenie. Výkresová časť je tvorená výkresmi pre zariadenie staveniska pre etapu zemných prác a hrubej stavby, výkresom návrhu variant zdvíhacích mechanizmov s ich cenovým vyhodnotením a výkres, v ktorom je naznačená dopravná situácia a spevnené plochy. K tejto grafickej -- výkresovej časti dokumentácie prináleží aj textová časť, konkrétne kapitola č. 1 "Technická správa k zariadeniu staveniska", ktorá obsahuje informácie o projektovanom komplexe, ale aj dopĺňa a upresňuje informácie o výkresovej časti dokumentácie. Vypracoval som aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu procesov v čase a histogramu počtu nasadených pracovníkov. K časovému plánu som taktiež spracoval textovú časť v kapitole č. 2 "Technická správa k časovému plánu výstavby", v ktorej som opísal spôsob tvorby časového plánu, použité vzorce, členenie na objekty a zloženie pracovných čiat. V poslednej kapitole č. 3 "Stropné debnenie Peri Skydeck a cenová optimalizácia" som sa zameral na vytvorenie technologického predpisu pre debnenie monolitických stropných dosiek debniacim systémom Peri Skydeck na danom komplexe. Snažil som sa opísať čo najprehľadnejším spôsobom následnosť jednotlivých krokov, aby bolo technologické predpis účelnou pomôckou na stavbe. Táto textová časť ďalej obsahuje cenovú optimalizáciu pre čo najnižšie náklady na prenájom tohto debniaceho systému a jej vyhodnotenie, celá cenová kalkulácia je obsiahnutá na výkrese "Cena za vyhotovenie stropného debnenia". Výkresová časť technologického predpisu obsahuje aj výkresy debnenia pre podzemné podlažie a typické podlažie. V diplomovej práci som sa zameral aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia počas výstavby tohto komplexu.
Klíčová slova:
Debnenie, Stropná doska, Zariadenie staveniska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně