Oct 17, 2019   6:03 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rezidence Tower, Bratislava Ružinov
Written by (author): Ing. Diana Vanečková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidence Tower, Bratislava Ružinov
Summary:Diplomová práca obsahuje vypracované vybrané časti stavebno-technologickej prípravy obytného komplexu Residence Tower projektovanej v Bratislave na Jégeho ulici v Ružinove. Obsah diplomovej práce je rozdelený na tri veľké celky: projekt zariadenia staveniska, technologický normál a riešenie špecifického problému pre daný objekt. Projekt zariadenia staveniska zahŕňa technickú správu k zariadeniu staveniska , varianty návrhu montážnych prostriedkov, situáciu pre zemné práce a hrubú stavbu, dopravné riešenie a výkres spevnených plôch. K technologickému normálu je vypracovaná technická správa k časovému plánu, harmonogram výstavby a histogram pracovníkov. Ako špecifický problém som riešila optimalizáciu návrhu odvedenia splaškových odpadových vôd.
Key words:projekt zariadenia staveniska, špecifický problém, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited