Oct 20, 2020   5:09 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
Publications          Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Hotel Borec, Bratislava
Written by (author): Ing. Miroslava Chovancová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hotel Borec, Bratislava
Summary:Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám výstavbou dvoch hotelov v centre Bratislavy- Ružinova. Diplomová práca samotná je obsahovo členená na technologické pravidlo, časový plán výstavby a projekt zariadenia staveniska. Technologické pravidlo je zamerané na výber spôsobu odčerpávania podzemnej vody pri budovaní podzemného podlažia s ohľadom na náklady a to buď pri sústavnom odčerpávaní vody technikou alebo vybudovaním štetovnicovej steny. Súčasťou projektu zariadenia staveniska je i technická správa k zariadeniu staveniska a výkresová dokumentácia situácie zariadenia staveniska pre HSV a PSV etapy výstavby. Pri časovom pláne výstavby je vyhotovená technická správa, harmonogram výstavby spolu s histogramom nasadenia pracovníkov a potrebných mechanizmov počas výstavby.
Key words:
hotely, zariadenie staveniska, podzemná voda, štetovnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited