23. 10. 2020  4:52 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba
     
          Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hotel Borec, Bratislava
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hotel Borec, Bratislava
Abstrakt:
Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám výstavbou dvoch hotelov v centre Bratislavy- Ružinova. Diplomová práca samotná je obsahovo členená na technologické pravidlo, časový plán výstavby a projekt zariadenia staveniska. Technologické pravidlo je zamerané na výber spôsobu odčerpávania podzemnej vody pri budovaní podzemného podlažia s ohľadom na náklady a to buď pri sústavnom odčerpávaní vody technikou alebo vybudovaním štetovnicovej steny. Súčasťou projektu zariadenia staveniska je i technická správa k zariadeniu staveniska a výkresová dokumentácia situácie zariadenia staveniska pre HSV a PSV etapy výstavby. Pri časovom pláne výstavby je vyhotovená technická správa, harmonogram výstavby spolu s histogramom nasadenia pracovníkov a potrebných mechanizmov počas výstavby.
Kľúčové slová:
hotely, zariadenie staveniska, podzemná voda, štetovnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene