1. 10. 2020  3:56 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
     
     
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Hotel Borec, Bratislava
Autor:
Ing. Miroslava Chovancová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hotel Borec, Bratislava
Abstrakt:
Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám výstavbou dvoch hotelov v centre Bratislavy- Ružinova. Diplomová práca samotná je obsahovo členená na technologické pravidlo, časový plán výstavby a projekt zariadenia staveniska. Technologické pravidlo je zamerané na výber spôsobu odčerpávania podzemnej vody pri budovaní podzemného podlažia s ohľadom na náklady a to buď pri sústavnom odčerpávaní vody technikou alebo vybudovaním štetovnicovej steny. Súčasťou projektu zariadenia staveniska je i technická správa k zariadeniu staveniska a výkresová dokumentácia situácie zariadenia staveniska pre HSV a PSV etapy výstavby. Pri časovom pláne výstavby je vyhotovená technická správa, harmonogram výstavby spolu s histogramom nasadenia pracovníkov a potrebných mechanizmov počas výstavby.
Klíčová slova:
hotely, zariadenie staveniska, podzemná voda, štetovnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně