21. 10. 2019  8:17 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy
Autor: Ing. Zuzana Poljaková
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy
Abstrakt:POLJAKOVÁ, Z.: Stavebno-technologický projekt realizovaný pre danú stavbu v zadanom rozsahu [Diplomová práce]/ Zuzana Poljaková – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra technológie stavieb. – Vedúci práce: Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier . – Bratislava: SvF STU,2018. 65 s. Cieľom práce je vypracovanie stavebno-technologického projektu pre zadanú stavbu Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy v rozsahu projektu zariadenia staveniska, ktorý obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, situáciu zariadenia staveniska vrátane overenia staveniskových komunikácií a variantného návrhu montážnych prostriedkov. V druhej časti je obsah práce zameraný na časový plán výstavby a histogram pracovníkov. Tretia časť práce sa zaoberá optimalizáciou a návrhom plôch zariadenia staveniska.
Klíčová slova:Zariadenie staveniska, Vedľajšie stavenisko, Optimalizácia parkovacích plôch

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně