Sep 22, 2019   5:36 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional object on Theater Alley
Written by (author): Ing. Peter Sojka
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt na Theater Alley
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť čo najsprávnejšie riešenie stavebno-technologickej prípravy, technologií a logistiky na realizáciu polyfunkčného objektu PERI Construction na Moyzesovej ulici v Košiciach. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť je zameraná na zariadenie staveniska s technickou správou, návrh stavebných mechanizmov, výkres so situáciou pre zemné práce a hrubú stavbu(HSV), výkres so spevnenými plochami a dopravným riešením. Druhá časť je technologický normál, ktorý obsahuje technickú správa časového plánu. Ďalej je to histogram pracovníkov a harmonogram výstavby. Tretia čast je finančné porovnanie debnenia stenového systému TRIO a MAXIMO a stropného systému MULTIFLEX a SKYDECK aj s výkresovou dokumentáciou suterénu, prízemia a typického podlažia týchto systémov.
Key words:Projekt zariadenia staveniska, Debnenie, Časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited