1. 10. 2020  15:17 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Vplyv ošetrovania betónu na priehyb spojitej železobetónovej stropnej konštrukcie
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent 1:
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv ošetrovania betónu na priehyb spojitej železobetónovej stropnej konštrukcie
Abstrakt:
Cieľom teoretickej a experimentálnej časti dizertačnej práce je overenie vplyvu ošetrovania na priehyb spojitej železobetónovej stropnej dosky. Prvá časť, nazvaná teoretická, sa venuje popisu betónu z materiálového hľadiska. Táto kapitola opisuje aktuálny stav poznania od jednotlivých zložiek betónu cez jeho výrobu, uloženie do debnenia, finálnu úpravu povrchu, tuhnutie a tvrdnutie betónu až po jeho ošetrovanie. Teoretická časť práce ďalej popisuje úroveň poznania vplyvu ošetrovania na vlastnosti železobetónovej stropnej konštrukcie u nás a v zahraničí. Záver tejto časti práce sa venuje opisu z akého dôvodu môže mať ošetrovanie vplyv na priehyb spojitej železobetónovej stropnej dosky. Druhá časť práce je venovaná experimentálnemu overeniu našej hypotézy. V experimentálnej časti je popísaný celkový postup experimentu. Na začiatku je popísaný postup tvorenia konceptu experimentu, ktorý sa následne prelína do stanovenia finálneho návrhu pokusu a stanovenia modelu pre simuláciu priehybu spojitej stropnej dosky. Sú tu ďalej popísané jednotlivé prvky, mechanizácia a priestory potrebné na vyhotovenie experimentu. V tejto časti je uvedený postup, akým experiment prebiehal. Záverečná časť opisuje vyhodnotenie výsledkov z meraní experimentu, v ktorej sú popísané priehyby pri ošetrovaných vzorkách zo spodnej strany dosky a pri vzorkách z tejto strany neošetrovaných, následne sú vyhodnotené grafy a analyzované rozdiely v priehyboch týchto dvoch skupín vzoriek.
Klíčová slova:ošetrovanie, betón, priehyb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně