Sep 18, 2019   11:20 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building, Teslova, Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Hovorka
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Poljaková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom, Teslova, Bratislava
Summary:ABSTRAKT HOVORKA, Martin: Polyfunkčný dom, Teslova, Bratislava , Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019. Počet strán 94. Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh najefektívnejšieho stavebno- technologického projektu realizácie polyfunkčného domu Teslova v Bratislave. Vychádzal som z poskytnutých podkladov projektovej dokumentácie, koordinačnej situácie, súhrnnej technickej správy a výkazu výmer. Záverečná práca obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť pozostáva z technickej správy zariadenia staveniska, technickej správy k časovému plánu výstavby a špecifického problému, kde som sa venoval variantným riešeniam ochrany stien stavebnej jamy. Kľúčové slová: Polyfunkčný dom, Teslova, Bratislava, variantné riešenie ochrany stien stavebnej jamy, projekt zariadenia staveniska pre zemné procesy, projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavbu
Key words:Polyfunkčný dom, Teslova, Bratislava, variantné riešenie ochrany stien stavebnej jamy, projekt zariadenia staveniska pre zemné procesy, projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavbu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited