23. 8. 2019  23:52 Filip
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:AQUA Park, Šamorín - Čilistov
Autor: Ing. Július Antal
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Letovanec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:AQUA Park, Šamorín - Čilistov
Abstrakt:Moja záverečná práca inžinierskeho štúdia je zameraná na výstavbu hlavného stavebného objektu AQUA Parku v Šamoríne. Skladá sa z troch celkov. V prvej časti som sa zaoberal vypracovaním technickej správy týkajúcej sa zariadenia staveniska, situačných výkresov pre procesy hrubej stavebnej výroby a pridruženej stavebnej výroby, troch variantných návrhov montážnych prostriedkov, plánov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a histogramom pracovníkov. Druhá časť je venovaná časovému plánovaniu výstavby formou riadkového harmonogramu a cyklogramu. Tretia časť sa zaoberá využitím retenčných nádrží na odvedenie dažďových vôd zo staveniska.
Klíčová slova:Aqua park, Projekt zariadenia staveniska, Retenčné nádrže

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně