Oct 18, 2019   1:59 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:AQUA Park, Šamorín - Čilistov
Written by (author): Ing. Július Antal
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Letovanec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:AQUA Park, Šamorín - Čilistov
Summary:Moja záverečná práca inžinierskeho štúdia je zameraná na výstavbu hlavného stavebného objektu AQUA Parku v Šamoríne. Skladá sa z troch celkov. V prvej časti som sa zaoberal vypracovaním technickej správy týkajúcej sa zariadenia staveniska, situačných výkresov pre procesy hrubej stavebnej výroby a pridruženej stavebnej výroby, troch variantných návrhov montážnych prostriedkov, plánov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a histogramom pracovníkov. Druhá časť je venovaná časovému plánovaniu výstavby formou riadkového harmonogramu a cyklogramu. Tretia časť sa zaoberá využitím retenčných nádrží na odvedenie dažďových vôd zo staveniska.
Key words:Aqua park, Projekt zariadenia staveniska, Retenčné nádrže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited