24. 8. 2019  23:50 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
Autor: Ing. Adam Šinský
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
Abstrakt:Mojím zadaním bolo vytvoriť projekt organizácie výstavby objektu Letiska M.R. Štefánika v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Objekt sa nachádza na parcelách č. 16099/618, 16099/497, 16099/41, 16099/616, 16099/617, 16099/620, 15831/1, 15831/13 zasahujúcej takmer po obec Ivanka pri Dunaji. Objekt je navrhovaný pre cestujúcich na medzinárodných leteckých linkách. Projekt obsahuje technickú správu organizácie výstavby, situáciu staveniska a časový plán výstavby doplnený cyklogramom. Obsahom technickej správy sú identifikačné údaje objektu, charakteristika stavby a staveniska, postup výstavby, objektová skladba, zariadenie staveniska, navrhnuté opatrenia na ochranu životného prostredia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s posúdením rizík, požiarna bezpečnosť, etapy výstavby a dôležité termíny. Vo výkresovej dokumentácii som vypracoval riešenie hlavnej stavebnej výroby a taktiež pridruženej stavebnej výroby. Časový plán obsahuje popis jednotlivých činností výstavby a trvanie, so zameraním na hrubú stavbu a dokončovacie procesy terminálov letiska. Posledná časť diplomovej práce obsahuje návrh a posúdenie vedenia vodovodného potrubia na teréne a jeho ohrev v zimných mesiacoch. Súčasťou návrhu je aj cenová kalkulácia a porovnanie s potrubím vedeným v zemi a taktiež využitie pri iných typoch inžinierských sietí.
Klíčová slova:Letisko M.R.Štefánika, Projekt organizácie výstavby, Využitie elektrického ohrevu potrubia dočasne vedeného na teréne

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně