Sep 23, 2019   9:40 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:M. R. Štefánik Airport, Bratislava
Written by (author): Ing. Adam Šinský
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
Summary:Mojím zadaním bolo vytvoriť projekt organizácie výstavby objektu Letiska M.R. Štefánika v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Objekt sa nachádza na parcelách č. 16099/618, 16099/497, 16099/41, 16099/616, 16099/617, 16099/620, 15831/1, 15831/13 zasahujúcej takmer po obec Ivanka pri Dunaji. Objekt je navrhovaný pre cestujúcich na medzinárodných leteckých linkách. Projekt obsahuje technickú správu organizácie výstavby, situáciu staveniska a časový plán výstavby doplnený cyklogramom. Obsahom technickej správy sú identifikačné údaje objektu, charakteristika stavby a staveniska, postup výstavby, objektová skladba, zariadenie staveniska, navrhnuté opatrenia na ochranu životného prostredia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s posúdením rizík, požiarna bezpečnosť, etapy výstavby a dôležité termíny. Vo výkresovej dokumentácii som vypracoval riešenie hlavnej stavebnej výroby a taktiež pridruženej stavebnej výroby. Časový plán obsahuje popis jednotlivých činností výstavby a trvanie, so zameraním na hrubú stavbu a dokončovacie procesy terminálov letiska. Posledná časť diplomovej práce obsahuje návrh a posúdenie vedenia vodovodného potrubia na teréne a jeho ohrev v zimných mesiacoch. Súčasťou návrhu je aj cenová kalkulácia a porovnanie s potrubím vedeným v zemi a taktiež využitie pri iných typoch inžinierských sietí.
Key words:Letisko M.R.Štefánika, Projekt organizácie výstavby, Využitie elektrického ohrevu potrubia dočasne vedeného na teréne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited