Oct 19, 2019   4:23 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:EPERIA - shopping center, Prešov
Written by (author): Ing. Marianna Tkáčová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Diana Vanečková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:EPERIA – nákupné centrum, Prešov
Summary:Mojím zadaním záverečnej práce bolo čo najefektívnejšie navrhnúť projekt realizácie výstavby objektu EPERIA - nákupné centrum, Prešov. Projekt realizácie výstavby pozostáva z návrhu zariadenia staveniska, časového plánu a posúdenia technológie pilótových základov v riešenom území stavby. Podkladmi pre spracovanie zadania bola projektová dokumentácia, súhrnná technická správa, výkaz výmer, geologický prieskum a zaťažovacie skúšky pilót. Projekt obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť obsahuje textovú správu k zariadeniu staveniska, textovú správu k časovému plánu a posúdenie technológie pilótových základov. Návrh postupu výstavby s konkrétnym riešením je obsiahnutý v grafickej časti záverečnej práce.
Key words:EPERIA nákupné centrum, zariadenie staveniska, pilótové základy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited