Sep 23, 2019   9:05 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:NUPPU JASMINI - Residential building, Polyfunctional complex Bergamon, Bratislava
Written by (author): Ing. Zuzana Tarabová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:NUPPU JASMIINI – Bytový dom, Polyfunkčný areál Bergamon, Bratislava
Summary:Témou mojej diplomovej práce je STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ PROJEKT: BYTOVÝ DOM NUPPU JASMIINI. Zamerala som sa hlavne na projekt organizácie výstavby a zároveň zariadenie staveniska. Práca obsahuje textovú a výkresovú časť. V textovej sú uvedené všetky komentáre, výpočty a návrhy jednotlivých zariadení, zakreslených vo výkresoch. V tejto časti som sa zamerala aj na návrh opatrení z hľadiska ochrany životného prostredia pri výstavbe a z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou výkresovej časti je hlavne projekt zariadenia staveniska pre zemné práce, hrubú stavbu spolu s čiastočne zahrnutými dokončovacími procesmi, návrh montážnych (zdvíhacích ) mechanizmov, časový plán výstavby, histogram pracovníkov, cyklogram. Zariadenie staveniska som navrhla tak, aby bol dodržiavaný čas výstavby, s požadovanou kvalitou stavby. Špeciálne som riešila vypracovanie návrh technologického predpisu na realizáciu tryskovej injektáže soilcrete.
Key words:Bytový dom, harmonogram, praca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited