19. 9. 2019  8:49 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:NUPPU JASMIINI – Bytový dom, Polyfunkčný areál Bergamon, Bratislava
Autor: Ing. Zuzana Tarabová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:NUPPU JASMIINI – Bytový dom, Polyfunkčný areál Bergamon, Bratislava
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ PROJEKT: BYTOVÝ DOM NUPPU JASMIINI. Zamerala som sa hlavne na projekt organizácie výstavby a zároveň zariadenie staveniska. Práca obsahuje textovú a výkresovú časť. V textovej sú uvedené všetky komentáre, výpočty a návrhy jednotlivých zariadení, zakreslených vo výkresoch. V tejto časti som sa zamerala aj na návrh opatrení z hľadiska ochrany životného prostredia pri výstavbe a z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou výkresovej časti je hlavne projekt zariadenia staveniska pre zemné práce, hrubú stavbu spolu s čiastočne zahrnutými dokončovacími procesmi, návrh montážnych (zdvíhacích ) mechanizmov, časový plán výstavby, histogram pracovníkov, cyklogram. Zariadenie staveniska som navrhla tak, aby bol dodržiavaný čas výstavby, s požadovanou kvalitou stavby. Špeciálne som riešila vypracovanie návrh technologického predpisu na realizáciu tryskovej injektáže soilcrete.
Kľúčové slová:Bytový dom, harmonogram, praca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene