15. 10. 2019  23:04 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:CityPark Ružinov, Bratislava
Autor: Ing. Ivan Vavrík
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Kosmály
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:CityPark Ružinov, Bratislava
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním realizačného stavebno-technologického projektu pre stavbu CityPark Ružinov, Bratislava. Práce je delená do troch častí. Prvou časťou je projekt zariadenia staveniska tvorený technickou správou a situáciou zariadenia staveniska pre hlavnú a pomocnú stavebnú výrobu. V týchto sú popísané jednotlivé objekty zariadenia staveniska. Do prvej časti patrí aj variantný návrh montážnych prostriedkov. Druhou časťou je časový plán výstavby vo forme harmonogramu a cyklogramu. Ich súčasťou je aj histogram pracovníkov. Treťou časťou je špecifický problém. Jeho témou je objektivizácia vstupných údajov pre návrh vežových žeriavov pri realizácii monolitických železobetónových konštrukcií.
Kľúčové slová:CityPark Ružinov, zariadenie staveniska, časový plán, návrh žeriavov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene