Oct 16, 2019   9:46 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:CityPark Ružinov, Bratislava
Written by (author): Ing. Ivan Vavrík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kosmály
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:CityPark Ružinov, Bratislava
Summary:Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním realizačného stavebno-technologického projektu pre stavbu CityPark Ružinov, Bratislava. Práce je delená do troch častí. Prvou časťou je projekt zariadenia staveniska tvorený technickou správou a situáciou zariadenia staveniska pre hlavnú a pomocnú stavebnú výrobu. V týchto sú popísané jednotlivé objekty zariadenia staveniska. Do prvej časti patrí aj variantný návrh montážnych prostriedkov. Druhou časťou je časový plán výstavby vo forme harmonogramu a cyklogramu. Ich súčasťou je aj histogram pracovníkov. Treťou časťou je špecifický problém. Jeho témou je objektivizácia vstupných údajov pre návrh vežových žeriavov pri realizácii monolitických železobetónových konštrukcií.
Key words:CityPark Ružinov, zariadenie staveniska, časový plán, návrh žeriavov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited