Sep 23, 2019   2:33 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:St. Michael's Hospital
Written by (author): Ing. Pavol Sendek
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nemocnica sv. Michala
Summary:Cieľom tejto bakalárske práce bolo vypracovať projekt organizácie výstavby pre Nemocnicu sv. Michala, ktorý sa prikladá k dokumentácii stavebného konania za účelom získania stavebného povolenia. Projekt obsahuje technickú správu projektu organizácie výstavby so situáciou staveniska a časový plán výstavby s cyklogramom. V technickej správe sú uvedené identifikačné údaje, charakteristika staveniska a stavby, postup výstavby, zariadenie staveniska, opatrenia na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu staveniska a dôležité etapy a termíny vo výstavbe. Vo výkresovej dokumentácii som sa zameral na vhodné vyriešenie staveniska počas prevádzky. Časový plán obsahuje popis a trvanie výstavby so zameraním na hrubú stavbu nemocnice a dokončovacie práce. Druhá časť diplomovej práce prezentuje možnosť využitia fotovoltaiky na stavenisku off-grid systémom. V tejto časti sa nachádza návrh osvetlenia plochy prípravy výstuže a debnenia počas nočnej betonáže, v podobe LED svietidiel napájaných na solárne panely.
Key words:Nemocnica sv. Mcihala, Projekt organizácie výstavby, Využitie fotovoltaických panleov pri osvetlení staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited