Sep 18, 2019   11:20 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional Complex Triangel, Bratislava
Written by (author): Ing. Lukáš Štefánik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný komplex Triangel, Bratislava
Summary:V mojej diplomovej práci som vypracoval plán riešenia zariadenia staveniska a časový plán výstavby polyfunkčného komplexu Triangel časť A v Bratislave v časti Rača. Výsledkom mojej práce je optimálny návrh riešenia realizácie objektu s možnosťou čo najefektívnejšieho využitia pracovného času a maximálne skrátenie technologických prestávok. Technická správa a výkresy zariadenia staveniska pre procesy zemných prác a prác HSV slúžia zhotoviteľovi stavby, ako podklad pre určenie a rozmiestnenie častí zariadenia staveniska. Časový plán výstavby a histogram nasadenia pracovníkov poskytuje pri realizácii výstavby komplexné informácie priebehu výstavby a potrieb pracovníkov pre jednotlivé etapy výstavby. V druhej časti som riešil možnosti transportbetónu v letnom období z hľadiska jeho spracovateľnosti. Výsledkom je zhotovenie prehľadnej mapy Slovenska s možnosťou pokrytia transportu čerstvého betónu. Špeciálne som riešil problematiku mesta Trnava a jej okolia s možnosťou maximálneho dosahu transportbetónu.
Key words:Diplomová práca, Bc Lukáš Štefánik, Polyfunkčný komplex Triangel, Bratislava


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited