Sep 23, 2019   8:48 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional Complex Panorama City Bratislava
Written by (author): Ing. Jaroslav Majer
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný komplex Panorama City, Bratislava
Summary:V diplomovej práci, ktorú som vypracoval, sú riešené niektoré vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčného komplexu Panorama City Bratislava. Riešené časti stavebno-technologickej prípravy stavby môžu pri použití v praxi skvalitniť, urýchliť a zefektívniť proces výstavby stavebného objektu. Vybrané riešené časti stavebno-technologickej prípravy stavby v diplomovej práci sú: technická správa k zariadeniu staveniska, výkres zariadenia staveniska pre etapy spodnej stavby a HSV, časový plán výstavby pre celú stavbu, protipožiarna ochrana dočasných ubytovní Technická správa a výkresy zariadenia staveniska pre etapy spodnej stavby a HSV slúžia zhotoviteľovi stavby ako podklad pre určenie a rozmiestnenie častí zariadenia staveniska. Časový plán výstavby pre celú stavbu je spracovaný formou harmonogramu prác, histogramu nasadenia pracovníkov a o potrebe nasadenia pracovníkov a strojov. Časový plán výstavby zároveň umožňuje kontrolovať priebeh realizácie výstavby v čase. Protipožiarna ochrana dočasných ubytovní rieši výrobný program základných zostáv ubytovacích buniek so zohľadnením všetkých požiadaviek. Pomocou grafov odstupovej vzdialenosti, veľkosti zastavanej plochy s odstupovou vzdialenosťou ako aj pomocou grafu ceny objektu prepočítanej na osobu, v ktorých sú vynesené hodnoty jednotlivých typov objektov, si môže dodávateľ stavby predbežne navrhnúť dočasné ubytovne s ohľadom na kritériá, ktoré považuje za dôležité.
Key words:Polyfunkčný komplex, Panorama City, Bc. Jaroslav Majer


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited