10. 8. 2020  1:02 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
Výuka     
     
     Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava
Autor: Ing. Emília Lukáčová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava
Abstrakt:
Kvalitné vypracovanie stavebnotechnologickej prípravy stavby a jej následné dodržiavanie vytvára podmienky pre správny chod výstavby. Je dôležité čo najviac skrátiť dobu výstavby, pretože tak dokážeme regulovať celkovú cenu stavby. To docielime precízne vypracovanou organizáciou staveniskovej prevádzky. V diplomovej práci som spracovala jednotlivé časti stavebnotechnologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: - technická správa k zariadeniu staveniska - výkres zariadenia staveniska pre etapy spodnej stavby a HSV - časový plán výstavby pre celú stavbu - protipožiarna ochrana dočasných jedální Stavebnotechnologická príprava je vypracovaná pre realizáciu stavby Autobusová stanica Mlynské Nivy. Textová a grafická časť je navrhnutá ako podklad pre zhotoviteľa pre vytvornie zariadenia staveniska. Časový plán výstavby pre celú stavbu je spracovaný formou harmonogramu prác, histogramu nasadenia pracovníkov a nasadenia strojov. Časový plán výstavby zároveň umožňuje kontrolovať priebeh realizácie výstavby v čase a jeho dodržiavanie prispieva k súvislosti činností. V kapitole Protipožiarna ochrana dočasných jedální som sa zamerala na návrh dočasných jedální na stavenisku s prihliadnutím na potrebu požiarnj vody v závislosti od plochy jedální, ktoré vytvárajú požiarne úseky. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov.
Klíčová slova:AS, Mlynské, Nivy


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně