Oct 24, 2020   0:34 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
Publications          
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Manufacturing Hall SOBEAT, Malý Krtíš.
Written by (author):
Ing. Martin Hollý
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výrobná hala SOBEAT, Malý Krtíš
Summary:
Kvalitné vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby a jej následné dodržiavanie vytvára podmienky pre správny chod výstavby. Skrátením doby výstavby môžeme výslednú cenu stavebného diela výrazne znížiť. To sa dá dosiahnuť kvalitne a odborne vypracovaným projektom organizácie staveniskovej prevádzky. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa k zariadeniu staveniska. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby HRUBÁ STAVBA. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby DOKONČOVACIE PROCESY. Časový plán Vykurovanie objektov počas výstavby v zimnom období. Časti stavebno technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby Výrobná hala Sobeat s.r.o. Malý Krtíš. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov.
Key words:
zariadenie staveniska, stavebno technologická príprava, výrobná hala


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited