24. 10. 2020  0:43 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
Výučba     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Výrobná hala SOBEAT, Malý Krtíš
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Martin Greguš
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Výrobná hala SOBEAT, Malý Krtíš
Abstrakt:
Kvalitné vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby a jej následné dodržiavanie vytvára podmienky pre správny chod výstavby. Skrátením doby výstavby môžeme výslednú cenu stavebného diela výrazne znížiť. To sa dá dosiahnuť kvalitne a odborne vypracovaným projektom organizácie staveniskovej prevádzky. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa k zariadeniu staveniska. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby HRUBÁ STAVBA. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby DOKONČOVACIE PROCESY. Časový plán Vykurovanie objektov počas výstavby v zimnom období. Časti stavebno technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby Výrobná hala Sobeat s.r.o. Malý Krtíš. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov.
Kľúčové slová:
zariadenie staveniska, stavebno technologická príprava, výrobná hala


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene