23. 8. 2019  4:55 Filip
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Výrobná hala SOBEAT, Malý Krtíš
Autor: Ing. Martin Hollý
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výrobná hala SOBEAT, Malý Krtíš
Abstrakt:Kvalitné vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby a jej následné dodržiavanie vytvára podmienky pre správny chod výstavby. Skrátením doby výstavby môžeme výslednú cenu stavebného diela výrazne znížiť. To sa dá dosiahnuť kvalitne a odborne vypracovaným projektom organizácie staveniskovej prevádzky. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa k zariadeniu staveniska. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby HRUBÁ STAVBA. Situácia zariadenia staveniska v etape výstavby DOKONČOVACIE PROCESY. Časový plán Vykurovanie objektov počas výstavby v zimnom období. Časti stavebno technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby Výrobná hala Sobeat s.r.o. Malý Krtíš. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov.
Klíčová slova:zariadenie staveniska, stavebno technologická príprava, výrobná hala


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně