19. 9. 2020  17:39 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     Výuka
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Briatka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Šefčík Juraj, spracovanie bakalarskej práce na Stavebnej fakulte v Bratislave, STU. Vedúci bakalarskej práce Doc. Ing. P.Makýš, PhD, Bratislava 2009, 79 strán a 12 výkresov v prílohe Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti spracovania bakalárskych a diplomových prác na vysokých školách v Slovenskej republike. V práci je sústredená pozornosť na riešenie otázok poslania bakalárskych a diplomových prác, organizácie priebehu a obsahového naplnenia seminára k spracovaniu bakalárskych prác, osobnostné požiadavky a činnosť vedúceho bakalárskej a diplomovej práce v jednotlivých etapách ich spracovania. Veľká pozornosť je venovaná konkrétnej činnosti študenta v jednotlivých etapách spracovávania záverečnej práce, najmä výberu témy, harmonogramu spracovania bakalárskej práce, náležitostiam týchto záverečných prác a formálnej úprave. Osobitne je riešená problematika odovzdania bakalárskej práce a priebehu obhajoby záverečnej práce študentom. V práci je systematizovaný súhrn požiadaviek vyjadrujúci špecifiká týchto prác, ktorý vychádza zo študijného odboru právo, je zdôraznený prakticko-odborný aspekt u bakalárskych prác a odborno-teoretický charakter u diplomových prác. Činnosť študenta pri rešpektovaní záväzných noriem a všeobecných odporúčaní uvedených v diplomovej práci vytvára predpoklady pre kvalitné spracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce po obsahovej aj formálnej stránke. Realizované vymedzenie činností a úloh subjektov vstupujúcich do procesov výberu spracovania a obhájenia vysokoškolskej kvalifikačnej práce je významným nástrojom harmonizácie, efektívnosti a kvality výstupov.
Klíčová slova:
bakalárska práca, vedúci práce, obhajoba bakalárskej práce

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně