15. 10. 2019  18:30 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Barbora Jursová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Guoth
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Náplňou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť projekt bytového domu, pre ktorý som ďalej riešila projekt organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis pre debnenie stropnej konštrukcie. Projekt organizácie výstavby opisuje predovšetkým postup výstavby a koncepciu zariadenia staveniska, ale zaoberá sa aj ochranou životného prostredia počas výstavby. Pre bytový dom sa vypracoval časový plán, ktorý je zameraný na hrubú stavbu. Obsahuje zoznam všetkých stavebných činností, ktoré sú potrebné počas výstavby objektu a určuje predbežný termín ukončenia hrubej stavby. Poslednou časťou práce je technologický predpis, ktorý je zameraný na návrh debnenia stropnej konštrukcie, pomocou stropného nosníkového debnenia typu PERI MULTIFLEX. Dôležitou súčasťou práce je výkresová časť, ktorá pozostáva z výkresov konštrukčného a statického charakteru, situácie projektu organizácie výstavby, výkresov debnenia stropných konštrukcií a časového plánu.
Kľúčové slová:bytový dom, časový plán, debnenie, technologický predpis, výstavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene