7. 8. 2020  12:00 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty               Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Adam Németh
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Mitter
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Zadaním mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu organizácie výstavby a technologického predpisu pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií. Hlavným cieľom vypracovania projektu organizácie výstavby bola kvalitná a plynulá výstavba zadaného bytového domu. Zároveň samozrejme treba dbať na to aby výstavba bola bezpečná a aby čo najmenej mala nejaký vplyv na životné prostredie. Projekt organizácie výstavby sa skladá z popisu staveniska, vyhotovenia bytového domu, predpokladaného počtu pracovníkov, sociálnych zariadení, vody a elektriny. Ďalšou zložkou ktorú obsahuje je predpokladaný počet robotníkov, počet kancelárií, skladovacie plochy a počet sociálnych a hygienických zariadení. Cieľom technologického predpisu je efektívne a kvalitné vyhotovenie stropných monolitických betónových konštrukcií. Na výrobu monolitického stropu sú použité materiály vyhovujúce technickým normám a požadovanej kvalite. V tomto technologickom predpise je vypracovaný postup vyhotovenia monolitickej stropnej konštrukcie. Sú v ňom určené požiadavky na správne zhotovenie nosnej časti debnenia, správne ukladanie výstuže, dodržanie postup pri betonáži, správne oddebnenie konštrukcie, ošetrenie betónu. Na vypracovanie grafickej časti som použil počítačový program AutoCad a pri spracovaní textovej časti program Microsoft Word. Časový plán bol riešený tak, aby sled všetkých činnosti vyhovoval technologickým požiadavkám a zároveň aby výstavba bola za čo najkratší čas. Časový plán som vypracoval v programe Microsoft Excel.
Klíčová slova:POV, debnenie, bytovy dom


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně