Oct 16, 2019   9:58 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Ing. Adam Németh
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Mitter
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadaním mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu organizácie výstavby a technologického predpisu pre realizáciu stropných monolitických betónových konštrukcií. Hlavným cieľom vypracovania projektu organizácie výstavby bola kvalitná a plynulá výstavba zadaného bytového domu. Zároveň samozrejme treba dbať na to aby výstavba bola bezpečná a aby čo najmenej mala nejaký vplyv na životné prostredie. Projekt organizácie výstavby sa skladá z popisu staveniska, vyhotovenia bytového domu, predpokladaného počtu pracovníkov, sociálnych zariadení, vody a elektriny. Ďalšou zložkou ktorú obsahuje je predpokladaný počet robotníkov, počet kancelárií, skladovacie plochy a počet sociálnych a hygienických zariadení. Cieľom technologického predpisu je efektívne a kvalitné vyhotovenie stropných monolitických betónových konštrukcií. Na výrobu monolitického stropu sú použité materiály vyhovujúce technickým normám a požadovanej kvalite. V tomto technologickom predpise je vypracovaný postup vyhotovenia monolitickej stropnej konštrukcie. Sú v ňom určené požiadavky na správne zhotovenie nosnej časti debnenia, správne ukladanie výstuže, dodržanie postup pri betonáži, správne oddebnenie konštrukcie, ošetrenie betónu. Na vypracovanie grafickej časti som použil počítačový program AutoCad a pri spracovaní textovej časti program Microsoft Word. Časový plán bol riešený tak, aby sled všetkých činnosti vyhovoval technologickým požiadavkám a zároveň aby výstavba bola za čo najkratší čas. Časový plán som vypracoval v programe Microsoft Excel.
Key words:POV, debnenie, bytovy dom


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited