1. 10. 2020  23:26 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor:
Ing. Tomáš Madi
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Guoth
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na tri hlavné časti, ktoré súvisia s výstavbou bytového domu: technologická časť, konštrukcie pozemných stavieb a statika. V technologickej časti je vypracovaný projekt organizácie výstavby, v ktorom sa rieši zariadenie staveniska. Pre bytový dom je zostavený časový plán výstavby, zameraný na hrubú stavbu a technologický postup debnenia monolitickej železobetónovej stropnej dosky systémom PERI MULTIFLEX. V časti venovanej pozemným stavbám je opísaná konštrukčno-materiálová skladba objektu. Poslednou časťou je statika, ktorá obsahuje charakteristiky nosných konštrukcií. Súčasťou práce sú tiež výkresy debnenia a bytového domu. Detaily debnenia boli odkonzultované s odborníkom z firmy PERI.
Klíčová slova:
peri multiflex, debnenie, Bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně