Oct 15, 2019   11:01 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Tomáš Madi
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakalárska práca je zameraná na tri hlavné časti, ktoré súvisia s výstavbou bytového domu: technologická časť, konštrukcie pozemných stavieb a statika. V technologickej časti je vypracovaný projekt organizácie výstavby, v ktorom sa rieši zariadenie staveniska. Pre bytový dom je zostavený časový plán výstavby, zameraný na hrubú stavbu a technologický postup debnenia monolitickej železobetónovej stropnej dosky systémom PERI MULTIFLEX. V časti venovanej pozemným stavbám je opísaná konštrukčno-materiálová skladba objektu. Poslednou časťou je statika, ktorá obsahuje charakteristiky nosných konštrukcií. Súčasťou práce sú tiež výkresy debnenia a bytového domu. Detaily debnenia boli odkonzultované s odborníkom z firmy PERI.
Key words:peri multiflex, debnenie, Bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited